Księża pochodzący z parafii
parafiamazancowice.pl

Z Mazańcowic wywodzi się pięciu kapłanów, jeden ojciec zakonny oraz jeden brat zakonny.

Ks. Wizner (XVIII w.) – brak bliższych danych

Ks. Jan Kudziełko (1911-1943) – po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i w 1936 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pomagał w pracy duszpasterskiej w Mazańcowicach. Został katechetą w szkołach zawodowych w Bielsku. W czasie wojny pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Bielsku. Był także administratorem w Ligocie.

ks. Stanisław Kuś (1912 - 1966) – ukończył studia teologiczne pisząc pracę magisterską na temat „Teoria wartości etycznej u Maxa Schelera”, wyświęcony w 1936 roku, pracował na parafii Chropaczów, Koszęcin, Lubliniec, Piekary, był proboszczem w Jaworzu i Wilczy. Wykładał również matematykę i fizykę w Niższym Seminarium Duchownym w Katowicach.

ks. Robert Ryszka (1938 – 2004) - uczył się w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach, następnie wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia przyjął w 1961 roku. Pełnił posługę w Załężu, w Bogucicach, w Czarnym Lesie, w Suszcu, w Kochłowicach, w Łagiewnikach Śląskich. Był proboszczem w Woli koło Pszczyny oraz Przyszowicach koło Gliwic.

ks. Antoni Kuś (1944 – 1996) – przed wstąpieniem na drogę kapłańską uczył się gry na skrzypcach i wykazywał zainteresowania elektroniką i elektrotechniką. W roku 1958 wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Katowicach, w roku 1968 został kapłanem, aby po kilku latach zostać proboszczem w Ustroniu Lipowcu i wicedziekanem dekanatu wiślańskiego.

o. Wacław, z domu Jacek Czerwiakowski (ur. 1974) – w 1992 roku wstąpił do Zgromadzenia Ojców Franciszkanów w Katowicach Panewnikach, święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku.

Brat Ambroży, z domu Gabriel Stach –  swoje powołanie do służby Bożej realizuje w Opactwie Benedyktynów w TyńcuParafia Św. Marii Magdaleny
43-391 Mazańcowice 171
tel. 33 81 55 470
tel. 503 462 477 (dyżurny)

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy
54 8117 0003 0012 9280 2000 0010
Jak do nas dojechać