Sakrament pokuty i pojednania
parafiamazancowice.pl

Do sakramentu można przystąpić codziennie pół godziny przed każdą Mszą św. oraz w pierwszy piątek miesiąca od 16.00 do 17.00 oraz od 18.00 do 19.00.

WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI

Konieczne jest, by każdy przystępujący do tego sakramentu, przygotował się przez wypełnienie wszystkich warunków dobrej spowiedzi.

 1. Modlitwa do Ducha Świętego o dobre przygotowanie do spowiedzi i jej przeżycie.
  "Tylko Duch Święty daje nam prawdziwe rozeznanie naszej świętości i grzeszności. Proś Go pokornie o to."
 2. Rachunek sumienia.
  "Poznanie samego siebie jest możliwe dzięki łasce Bożej, dobrej, pokornej woli człowieka, skorzystania z Pisma św.(np. Mt 5-7 rodz.; Mt 25,41-46; 1 Kor 5, 10n; 1 Kor 13; Gal 5, 19-21; Rz 1, 29-31; Kol 3, 5-8; 2 Tym 3, 2-5.) lub gotowych rachunków sumienia."
 3. Żal za grzechy.
  "Jest to autentyczny ból duszy, smutek (nawet płacz) z powodu zła, które popełniłem względem Boga, człowieka i świata."
 4. Szczera spowiedź.
  "Wierząc w miłosierdzie Boże przed kapłanem wyznaję wszystkie grzechy co do ilości i jakości."
 5. Wypełnienie pokuty.
  "Zrealizowanie pokuty nie odkładam na bliżej nieokreślony czas, ale jak najszybciej z należną pobożnością."
 6. Dziękczynienie Bogu za Jego miłosierdzie.
  "Bożej sprawiedliwości okazuję wdzięczność, że On nie ukarał mnie wiecznym potępieniem a Bożej dobroci dziękuję, że dała mi kolejną szansę na zmianę dotychczasowego grzesznego życia."
 7. Zadośćuczynienie Bogu i ludziom.
  "Wynagradzam krzywdy, które uczyniły moje grzechy Bogu i ludziom: zniszczenia naprawiam, rzeczy skradzione oddaję, podejmuję dodatkowe modlitwy czy umartwienia."