Historia parafii
parafiamazancowice.pl

2022

 • Remont dachu na plebanii z nowym pokryciem
 • Remont kancelarii parafialnej
 • Instalacja relikwii św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

2021

 • Ułożono kostkę brukową przy plebanii i salkach katechetycznych
 • Wymiana zewnętrznych osłon witraży w kościele
 • Instalacja relikwii św. ojca Rafała Kalinowskiego
 • Ks proboszcz Piotr Grochowiecki mianowany dziekanem dekanatu Jasienickiego

2020

 • Nowy stół ołtarzowy, ambonka i krzyż
 • Wymieniono na nowe wahadłowe drzwi w przedsionku do kościoła
 • Remont organów: Nowy silnik, Nowy miech, częściowo piszczałki
 • Założono monitoring (8 kamer)
 • Nowe miedziane odgromienie wieży

2019

 • Wymiana posadzki w kościele
 • Wymiana ławek na nowe w kościele
 • Wymiana mebli na nowe w zakrystii
 • Nowe podesty pod ołtarze boczne.
 • Wymiana na nowe kotłów gazowych na plebanii i wikarówce.
 • Pielgrzymka do Rumunii
 • Dożynki Gminne
 • Posługa wakacyjna ks. Michała z Nigerii- studenta KUL
 • Odwiedziny ks. Arcybiskupa Josepha Atangi z Kamerunu i wsparcie domu dziecka
 • Podpisanie w Warszawie umowy z NFOŚ i GW o dofinansowanie termomodernizacji naszego kościoła

2018

 • Wymieniono stary piec olejowy na nowy gazowy
 • Przebudowa kotłowni
 • W kościele został zamontowany kanałowy system grzewczy
 • W kościele zostały wymienione drzwi zewnętrzne
 • Wzmocniono konstrukcję chóru
 • Pielgrzymka do Włoch: Rzym, San Giovani Rotondo, Asyż
 • Instalacja relikwii św. Jana Pawła II

2017

 • Remont dachu na kościele, którego powierzchnia wynosi 773 m. kw.
 • Powstanie Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ i wielkopostny Dzień Skupienia w naszej Parafii.
 • Pielgrzymka do Portugalii: Fatima, Hiszpanii: Barcelona, Santiago de Compostella i Francji: Lourdes
 • 50-lecie chóru mieszanego „Hejnał Mazańcowice”

2016

 • Wymienione przyłącze gazowe na plebanię i częściowo instalacja wewnętrzna.
 • Remont części plebanii (korytarz, kuchnia i jadalnia)
 • Odnowiono mieszkania dla wikarych i wybudowano drugą łazienkę.
 • Pogrzeb śp. ks. prałata Pawła Grządziela
 • Pielgrzymka do Francji: Lourdes, Ars, La Salette, Paray le Monial
 • 25-lecie kapłaństwa ks. Piotra Grochowieckiego
 • Peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny
 • W parafii gościli pielgrzymi z Francji udający się na spotkanie do Krakowa z Papieżem Franciszkiem

2015

 • Remont i wymiana instalacji elektrycznej w kościele.
 • Naprawa i wymiana oświetlenia.
 • Renowacja ołtarza w kaplicy Miłosierdzia.
 • Odnowienie ołtarza w kaplicy przedpogrzebowej.
 • Wymiana okien na plebanii.
 • Odnowienie ambony i ozdobienie jej wizerunkami ewangelistów.
 • Oświetlenie krzyża na wieży.
 • Wymiana zegarów na wieży
 • Odnowienie chrzcielnicy.
 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej

2014
25.VIII.2014 – zmiana proboszcza, na emeryturę przechodzi ks. prałat Paweł Grządziel, nowym administratorem parafii zostaje ks. Piotr Grochowiecki
X.2014 – początek remontu kapitalnego w Kościele

2013
1.XI. 2013 – otwarcie nowej części cmentarza

2010
rozpoczęcie działań związanych z rozbudową cmentarza parafialnego

2007
2007 r. – zapoczątkowanie tradycji budowy stajenki Bożonarodzeniowej i Ekumenicznego Kolędowania
6 -7.2007 r. – prace renowacyjno-konserwatorskie przy figurze „Upadku” i przeniesienie jej na teren placu kościelnego

2006
21.9.2006 r. – śmierć ks. Kan K. Wali

2004
4.1.2004 r. – pojawia się pierwszy numer gazetki parafialnej

2002
4.1.2004 r. – pojawia się pierwszy numer gazetki parafialnej

2001
4.3.2001 r. – udekorowanie emerytowanej katechetki, Heleny Biernot, odznaczeniem „Pro Ecclesia et Pontificae”
9.6.2001 r. – uroczyste obchody stulecia kościoła parafialnego

2000
24.8.2000 r. – pożegnanie ks. Wali – po 30 latach posługi odchodzi na emeryturę
26.8.2000 r. – piątym proboszczem zostaje ks. Kan. Paweł Grządziel

4.6.1998 r. – II peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
28.9.1996 r. – pogrzeb ks. Kan. A. Kusia, proboszcza z Lipowca
25.3.1992 r. – Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” powołał do istnienia diecezję bielsko-żywiecką
5.3.1995 r. – obchodzona jest uroczystość z okazji 25-lecia posługi kapłańskiej w Mazańcowicach ks. proboszcza K. Wali
7.3.1971 r. – poświęcenia nowych dzwonów dla kościoła dokonał ks. bp Herbert Bednorz
7.2.1970 r. – proboszczem zostaje ks. K. Wala
20.12.1969 r. – śmierć ks. W. Pruskiego
9.6.1968 r. – prymicje ks. Antoniego Kusia
31.8.1967 r. – pierwsza peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii
2.7.1961 r. – prymicje ks. Roberta Ryszki
12.5.1945 r. – pierwsza Msza św. po wojnie
1943 r. – hitlerowcy rekwirują kościelne dzwony, ufundowane przez parafian
6.1.1943 r. – pogrzeb ks. J.Kudziełki, proboszcza z Ligoty
10.9.1940 r. – obowiązki duszpasterza przejmuje ks. Władysław Pruski
21.11.1938 r. – kolejnym proboszczem zostaje ks. Feliks Hohmann
1.9.1939 r. – początek II wojny światowej
29.6.1936 r. – prymicje ks. Jana Kudziełki i ks. Stanisława Kusia
1925 r. – Papież Pius XI bullą Vixdum Poloniae unitas ustanowił diecezję katowicką
9.9.1923 r. – zakupienie i poświęcenie nowych dzwonów kościelnych
1918 r. – zakończenie działań wojennych
1916 r. – wojsko austriackie rekwiruje dzwony nowego kościoła
31.7.1914 r. – początek I wojny światowej
11.12.1911 r. – Wikariusz Generalny z Cieszyna ks. Jerzy Kolek wprowadza w urząd pierwszego proboszcza Mazańcowic ks. Stanisława Nowaka z Chełmku obok Oświęcimia
30.10.1911 r. – ks. kardynał Jerzy Kopp ordynariusz diecezji wrocławskiej mianuje ks. Stanisława Nowaka proboszczem nowo utworzonej parafii św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
20.8.1910 r. – zostaje ukończona budowa probostwa i głównego ołtarza
9.6.1901 r. – uroczystość poświęcenia nowego kościoła przez ks. prałata Karola Hudźca – wikariusza generalnego z Cieszyna (z czasem rozebrany zostaje kościół drewniany)
23.7.1899 r. – poświęcenie kamienia węgielnego
1894 r. – ks. Jan Budny – proboszcz międzyrzecki – wnosi propozycję budowy nowego kościoła w Mazańcowicach
1870 r. – urządzono nowy ołtarz i tabernakulum
1830 r. – rozbudowa szkoły, piętrowy budynek trzyklasowy i mieszkanie dla nauczycieli
1785 r. – powstaje księga chrztów
1736 r. – powstanie jednoizbowej szkoły katolickiej
1688 r. – kościół Marii Magdaleny jest filią kościoła w Międzyrzeczu – bez chrzcielnicy i Najświętszego Sakramentu
1679 r. – drewniany kościółek w Mazańcowicach jest filią kościoła w Jasienicy
1648 r. – rozbudowa dokonana w czasie rządów protestanckich
ok. 1500 r. – budowa kaplicy cmentarnej w MazańcowicachParafia Św. Marii Magdaleny
43-391 Mazańcowice 171
tel. 33 81 55 470
tel. 503 462 477 (dyżurny)

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy
54 8117 0003 0012 9280 2000 0010
Jak do nas dojechać