Sakrament bierzmowania
parafiamazancowice.pl

"Jest to świadomy, dojrzały wybór człowieka - niezależnie od wieku, ale nie wcześniej niż w 3 kl. gimnazjum - pragnącego iść przez całe życie w przyjaźni z Jezusem Panem i Bogiem wierząc, że do tego potrzebny jest mu Duch Święty."


Wymagania:

  • systematyczna formacja katechetyczna w szkole podstawowej i gimnazjum,
  • przygotowanie trwa 1 rok, poprzez spotkania formacyjno-modlitewno-egzaminacyjne,
  • na początku formacji kandydat otrzymuje zakres obowiązków przygotowujących do sakramentu bierzmowania.


Potrzebne dokumenty:

  • świadectwo chrztu św.,
  • zaświadczenie od katechety spoza miejscowości o uczęszczaniu na katechizację,
  • kandydat otrzymuje książeczkę potwierdzającą praktykowanie swojej wiary,
  • dla kandydatów spoza naszej parafii obowiązkowo zgoda własnego proboszcza