• Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody

„Jam jest chleb życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.”
J 6, 35

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody jest ruchem katolickim, którego celem jest głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, jedynym Panu i Zbawicielu, który umarł i zmartwychwstał, a także  formacja ewangelizatorów.

Inicjatorem Szkoły Ewangelizacji jest świecki teolog José H. Prado Flores, który w 1980 r. założył pierwszą Szkołę Ewangelizacji św. Andrzeja w Meksyku (SESA). Dała ona początek wielu innym szkołom, które dość licznie działają dziś na całym świecie, a także w Polsce.

W diecezji bielsko-żywieckiej działa Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECiM), której duszpasterzem jest ks. dr Przemysław Sawa. Głównym miejscem spotkań jest Kościół pw. św. Pawła w Bielsku-Białej, na os. Polskich Skrzydeł. W kościele tym w każdą środę, o godzinie 20:00 Bracia i Siostry wspólnie gromadzą się na spotkaniu modlitewnym, które poprzedzone jest możliwością uczestnictwa we Mszy św. o godzinie 19:20.

Spotkania modlitewne odbywają się także w naszej parafii (w salce) w II oraz IV czwartki miesiąca, o godzinie 19:00. Wspólnota w naszej parafii powstała z inicjatywy ks. Krzysztofa Walczaka, byłego opiekuna naszej grupy. Obecnym opiekunem jest proboszcz, ks. Piotr Grochowiecki.

Każde spotkanie modlitewne to uwielbienie Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego poprzez wspólny śpiew, gesty, modlitwę, czytanie Pisma Świętego oraz katechezę.

Pragniemy gromadzić się na nich dość licznie, aby razem dzielić swoją wiarę, zapalać w kolejnych osobach pragnienie do głoszenia Słowa Bożego. „I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15),

Jest to niezwykły, radosny czas, w którym można doświadczyć obecności żywego Jezusa, który nieustannie z nami trwa w codziennym życiu.

Jezus czeka właśnie na Ciebie!
Przyjdź i zobacz – zapraszamy!

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.secim.pl