Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
 • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

 • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Wizytacja Kanoniczna w naszej parafii

Oficjalny program wizytacji kanonicznej w naszym dekanacie przewiduje, że 15 marca o 17.00 rozpocznie się w parafii w Mazańcowicach wizytacja. Powitamy przybywającego do nas biskupa Piotra Gregera. To będzie nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ile raczej czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.
Program wizytacji obejmuje spotkania z grupami parafialnymi, rodzinami, w szkole. Odbędzie się także udzielenie sakramentu bierzmowania.
Wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by  spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Szczególnie jest to widoczne podczas udzielania sakramentu bierzmowania – biskup bowiem przyjeżdża do parafii jako zwyczajny szafarz tego sakramentu, który jest właśnie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.
- Biskup przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia, a także zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. W naszej sytuacji wśród najważniejszych spostrzeżeń będzie duży wzrost liczby parafian, związany z osiedlaniem się w parafii nowych rodzin. W ciągu ostatnich 15-20 lat poświęconych zostało około 400 nowych domów jednorodzinnych. Dlatego też mamy największe w okolicy, 8-oddziałowe przedszkole.
Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Bielska-Białej sprawia, że Mazańcowice w swoim charakterze nie są wioską i są bardzo mocno związane z rozwojem miasta. Stąd powstawanie kolejnych nowych przemysłowych zakładów produkcyjnych, budowa i modernizacja dróg. Dziś już zaledwie kilkanaście rodzin swoje życie w naszej parafii wiąże z uprawianiem ziemi – mówi proboszcz ks. prałat Paweł Grządziel.

Piątek, 14 marca 2014 r.
11.00 - Spotkanie z uczniami szkoły podstawowej
11.30 - Spotkanie z uczniami gimnazjum
12.15 - Spotkanie z nauczycielami szkoły podstawowej i gimnazjum
13.00 - Spotkanie z udziałem kapłanów, katechetów świeckich oraz, rodzicami kapłanów, sióstr zakonnych i alumnów

Sobola, l5 marca 2014 r.
15.30 - Spotkanie w domu chorego
16.00 - Spotkanie w domu rodziny wielodzietnej
17.00 - Msza święta z liturgicznym powitaniem księdza biskupa oraz udzielaniem sakramentu bierzmowania

Niedziela, 16 marca 2014 r.
2 niedziela Wielkiego Postu
7.00 - Msza święta z homilią księdza biskupa
9.00 - Msza święta z homilią księdza biskupa
Po Mszy świętej:
spotkanie z młodzieżą Ruchu Światło - Życie
młodzieżą bierzmowaną (pobłogosławienie krzyży)
11.00 - Msza święta pod przewodnictwem oraz homilią księdza biskupa
Na zakończenie Mszy świętej:
 • udzielanie błogosławieństwa dzieciom
 • matkom oczekującym potomstwa
Po Mszy świętej:
 • spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza
 • Oazą Dzieci Bożych
13.45 - Spotkanie z grupami dorosłych:
 • Odnowa w Duchu Świętym,
 • Róże Żywego Różańca,
 • Parafialna Rada Duszpasterska,
 • Zespól Charytatywny.
14.20 - Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych 15.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
15.40 - Msza święta z homilią księdza biskupa