Poświęcenie ołtarza w Mazańcowicach

W niedzielę 20 grudnia w naszym kościele został poświęcony nowy ołtarz i ambona. Serdecznie i gorąco dziękujemy za ufundowanie nowego ołtarza i ambonki. Ołtarz na stałe połączony jest z posadzką, wykonany jest z drewna a mensa jest marmurowa.