Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Informacje diecezji Bielsko-Żywieckiej

Propozycja dla dzieci i młodzieży:

Co tydzień publikowane będą na naszym diecezjalnym kanale YouTube oraz na stronie diecezjalnej krótkie rozważania dla dzieci i młodzieży. Chcemy, aby zostały one odtworzone podczas lekcji religii przez katechetów. Pierwsze odcinki są już dostępne.

Propozycja dla dorosłych:

Przygotowaliśmy trzy różne serie rekolekcji adwentowych dla dorosłych. Jedne wygłosił ks. Marek Studenski, publikowane będą od 4 do 6 grudnia. Drugie rekolekcje wygłosił ks. Przemysław Sawa, publikowane będą od 11 do 13 grudnia. Jednocześnie już od piątku, 27 listopada można słuchać podcastowej wersji rekolekcji głoszonych wspólnie przez Ks. Piotra Górę i Ks. Mateusza Kierczaka.

Wszystkie nagrania rekolekcyjne będą pojawiały się na stronie Diecezji. Dostęp będzie na bocznym pasku pod zdjęciem Księdza Biskupa: Adwent 2020 - Rekolekcje dla wszystkich.

Spowiedź Bożonarodzeniowa:

W związku z limitami ilości osób w kościele, które do 27 grudnia wynoszą 1 osoba na 15 metrów kwadratowych, prosimy o korzystanie ze spowiedzi św. przez cały czas adwentu

Limit wiernych obowiązujący do 27 grudnia 2020:

Do 27 grudnia obowiązuje limit 1 osoby na 15 m2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada, paragraf 26 punkt 9 stanowi:

„Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie”. Pierwszy raz w dokumentach państwowych pojawia się przepis zobowiązujący w bezpośredni sposób proboszczów i administratrów parafii do przestrzegania nałożonych limitów wiernych.