Błogosławieństwo ceremoniarzy

„Jesteście wezwani do tego, aby pomagać innym odczuwać bliskość Boga w liturgii”, tymi słowami zwrócił się ks. proboszcz Piotr Grochowiecki, błogosławiąc dwóch ceremoniarzy.
Do parafialnej posługi pośród ministrantów, lektorów i kantorów zostali powołani dwaj ceremoniarze: Krzysztof Kamiński i Kacper Żółty. Powołanie, Ceremoniarzy nastąpiło w sobotę po mszy św. 26 maja 2018 r.