Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
  • Boże Narodzenie

    Boże Narodzenie

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Konkurs - dotacje na panele fotowoltaiczne

Urząd Gminy Jasienica dążąc do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej mieszkańcom oraz potrzebą poprawy jakości powietrza w gminie, przy współudziale Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., przystępuje do składania wniosku o dofinansowanie projektu Słoneczna Gmina Jasienica w ramach działania 4.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2020.

W ramach projektu planuje się (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku gminy przez Urząd Marszałkowski), instalacje ok. 110 systemów fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych. System fotowoltaiczny wykorzystuje energię promieniowania słonecznego do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej. Realizacja przedsięwzięcia – 2018 rok.


Jakie korzyści związane są z posiadaniem instalacji?
Osoba posiadająca instalację fotowoltaiczną podłączoną do sieci energetycznej stanie się producentem energii. Oznacza to, że koszt związany z zakupem zużytej w gospodarstwie domowych energii zostanie w znacznej mierze zredukowany o wielkość energii wyprodukowanej przez system PV.

Kto może wziąć udział w naborze deklaracji?
Każdy mieszkaniec gminy (osoba fizyczna) dysponujący prawem własności budynku w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Gdzie i do kiedy należy złożyć deklarację?
Nabór deklaracji prowadzony jest do 21 marca 2017 roku do godz. 15.15
w Urzędzie Gminy – pokój nr 3 (dziennik podawczy)

Spotkania informacyjne
Spotkania informacyjne, składające się z prelekcji o godz. 11:00, 14:00, 18:00 dotyczących systemów fotowoltaicznych oraz bezpłatne konsultacje z ekspertami, odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury „Drzewiarz” w terminach:

09 marca 2017 w godz. 11:00 - 19:00

19 marca 2017 w godz. 11:00 – 19:00

Na spotkaniach będą też przyjmowane deklaracje/ankiety.