Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Pomoc dla rodzin w Syrii

Od kilkunastu miesięcy, za pośrednictwem mediów obserwujemy pogarszającą się sytuacje w Syrii - miejsca ogarniętego stanem wojny. Od zeszłego tygodnia, dla najbardziej oblężonego miasta Aleppo pojawiła się nadzieja. Zaczęto sukcesywnie wywozić rodziny z odciętego od świata terenu. Ta ewakuacja daje nadzieje, rodzinom, którym wojna zabrała cały dobyte.

Powstała międzynarodowa akcja Caritas, która ma na celu zbiórkę funduszy, na zapewnienie startu dla nich w miejscu przesiedlenia. Koszt utrzymania jednej rodziny (zapewnienie im mieszkania, opieki medycznej, mediów i wyżywienia) to kwota 510 zl miesięcznie. Cartitas zorganizował możliwość półrocznego finansowania startu konkretnym rodzinom. Na stronie internetowej www.rodzinarodzienie.caritas.pl, znajdują się wszystkie informacje dotyczące tej formy wsparcia.
Wszystkie osoby, które chciałby wesprzeć jakąś rodzinę kwotą mniejszą niż sugerowana przez Caritas prosimy o kontakt.

Postaramy się, połączyć kilku ofiarodawców, tak by pomóc kolejnej rodzinie. 517952077; 514 170 002