Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
  • Wielki Post

    Wielki Post

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Procesja z Jezusem Eucharystycznym

W czwartek 26 maja w Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Chrystusa w procesji dziękowaliśmy Jezusowi Chrystusowi za dar Eucharystii. Kościół od samych początków dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem kultu. Po Mszy św. o godz. 9.00 na boisku LKS-u Mazańcowice, wyruszyliśmy ulicami naszej parafii za Najświętszym Sakramentem. Tą modlitwą i publicznym uwielbieniem naszego Pana dziękowaliśmy za Jego obecność wśród nas, składając w ten sposób świadectwo wiary.
Słowa wdzięczności wiernym za obecność oraz za zaangażowanie przy budowie ołtarzy skierował proboszcz ks. Piotr Grochowiecki, który podkreślił, że w tym roku uroczystość Bożego Ciała zbiegła się ze świętem naszych mam. - O naszych mamach w tym uroczystym dniu pamiętajmy w żarliwej modlitwie...