Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
  • Wielki Post

    Wielki Post

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

25 lat kapłaństwa ks. Piotra Grochowieckiego


W niedzielę 1 maja podczas koncelebrowanej przez dziesięciu kapłanów Mszy Świętej wraz z ks. proboszczem Piotrem Grochowieckim dziękowaliśmy za 25 lat jego kapłaństwa.
Przy ołtarzu razem z Księdzem Jubilatem stanęli: ks. prał. Stanisław Czernik, ks. Leszek Kostrzewa, ks. prał. Jan Sopicki, ks. Wacław Kozicki, ks. Jerzy Wojciechowski, ks. prał. Józef Jania, ks. Józef, Mrowiec, ks. Krzysztof Walczak, a także ks. prał. Krzysztof Ryszka, proboszcz parafii NSPJ w Bielsku-Białej, który wygłosił kazanie.
- Malkontenci mówią, że kapłaństwo skazuje na samotność, a przecież dzisiaj jest tu z tobą tylu bliskich: twoja najbliższa rodzina, twoja rodzina kapłańska i rodzina parafialna.
Przyszliśmy tutaj, by dziękować z tobą Panu Bogu za dar kapłaństwa Chrystusowego i za twoje kapłaństwo, będące służbą u Chrystusa. Chcemy prosić, by twoje kapłaństwo działało jak pobudka i zaproszenie dla młodych, by poszli w twoje ślady za Chrystusowym wezwaniem – mówił kaznodzieja.
Przypominając dzień 18 maja 1991 roku, kiedy kard. Franciszek Macharski udzielił Jubilatowi święceń kapłańskich, ks. prał. Ryszka wskazywał na najważniejsze etapy życia, które stały się przygotowaniem do tej chwili, a także drogę, która była wypełnieniem przyrzeczeń kapłańskich, złożonych Panu Bogu w dniu święceń.
Była na tej drodze posługa w parafii w Gilowicach, a potem w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej i św. Macieja Apostoła w Andrychowie. - Stamtąd przeprowadziłeś się do Mazańcowic, by tu objąć swoją pierwszą parafię jako proboszcz. Tu dziękujemy za twój jubileusz 25 lat kapłaństwa – dodawał ks. prał. Ryszka, dodając życzenia: - Niech wiara w Mazańcowicach, podlewana Słowem Bożym, Bożą łaską i twoim trudem, rośnie i wyda owoce w postaci nowych powołań kapłańskich i zakonnych...
W imieniu dekanatu życzenia wielu łask na dalsze lata posługi złożył ks. Grochowieckiemu dziekan jasienicki ks. kan. Jan Gustyn. W modlitwie duchowo łączył się z uczestnikami uroczystości i Jubilatem ks. prał. Paweł Grządziel, przebywający obecnie z w szpitalu.
Do życzeń i gratulacji dla Księdza Jubilata dołączyli przedstawiciele grup modlitewnych naszej parafii, służby liturgicznej, dzieci, młodzieży, a także władz samorządowych i organizacji, m.in. LZS-u i OSP.
- Dzisiaj dziękuje Panu Bogu za wszystko, co otrzymałem w życiu: za łaskę powołania, za moich rodziców i moje rodzeństwo, za całą rodzinę. I za rodzinę kapłanów, którzy są dzisiaj z nami. A wszystkim chciałbym podziękować za waszą obecność, za modlitwę i słowa wielkiej życzliwości, które mnie zewsząd otaczają nie tylko dzisiaj – mówił wzruszony Jubilat, dziękując parafianom.Homilia ks. Prałata Krzysztofa Ryszki