Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
  • Wielki Post

    Wielki Post

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Pierwsza Komunia Święta w III klasie

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Dzieci, które w dniu 1 września 2014 r. rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej, przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej w klasie trzeciej. W ten sposób zmieni się jedynie poziom edukacyjny, utrzymany zostanie natomiast dotychczasowy wiek pierwszego pełnego spotkania z Jezusem Eucharystycznym, które nadal będzie przypadać na 9 rok życia. Przesunięcie terminu Pierwszej Komunii Świętej wynika z wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obowiązku szkolnego sześciolatków.
Dzieci aktualnie uczęszczające do klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej do  Pierwszej Komunii Świętej przystąpią w klasie drugiej, natomiast w roku szkolnym 2015/16 w szkołach podstawowych naszej diecezji nie będzie organizowanych uroczystości pierwszokomunijnych.
Przy okazji przypominam, że pierwszymi i najważniejszymi katechetami dziecka są rodzice. To dla nich w parafiach organizowane są spotkania, które mają im pomóc we właściwym towarzyszeniu  dzieciom w dojrzewaniu do pełnego uczestnictwa we mszy św.  Jest to także okazją do osobistego pogłębienia, a nawet powtórnego  nawiązania relacji  z Jezusem Eucharystycznym. Warto w tym miejscu przywołać słowa św. Jana Pawła II z Jego „Listu do dzieci”: „Każdy chłopiec i dziewczynka z katolickiej rodziny zna dobrze to przeżycie: Pierwsza Komunia Święta jest wielkim świętem rodziny. W tym dniu razem z dzieckiem przyjmują zazwyczaj Eucharystię także jego rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina i chrzestni, a niekiedy także nauczyciele i wychowawcy.” (Jan Paweł II, List do dzieci, Watykan 1994)
Wszystkim przeżywającym radosny czas przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej – Uczniom, ich  Rodzicom, Duszpasterzom i Katechetom z serca błogosławię
† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki