• Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Wyposażenie

Z chwilą ukończenia budowy kościoła Komitet nie zaprzestał swej działalności, lecz jego przewodniczący, Maciej Kominek postawił trzy dalsze cele działalności:
1) Zadbać o utrzymanie nowego kościoła i o godne jego wyposażenie;
2) Przygotować i wybudować probostwo;
3) Czynić energiczne działania do erygowania samodzielnej parafii.
Były to plany ambitne ale bardzo trudne. Ogólny koszt budowy nowego kościoła po uwzględnieniu wydatku na konieczne ubezpieczenia pracownicze wyniósł prawie 80 tys. koron. Dla porównania: Kamienica za swój zapłaciła 120 tys.
Ławki do nowego kościoła wykonano z drzewa dębowego, zakupionego od ewangelika Waloszka, jak podawał W. Donocik. Zaś po bardzo ładny kryształowy żyrandol do Wiednia jeździł Józef Krysta. Zakupiono też nowe stacje Drogi Krzyżowej. O ich poświęceniu w dniu 23 listopada 1902 r. tak pisze „Gwiazdka Cieszyńska”:
„Kilkudniowe rekolekcje przygotowały parafię do godnego przyjęcia nowej Drogi Krzyżowej. Prowadził je o. gwardian z Kęt. Stacje są pięknie namalowane według rytu jerozolimskiego. Podobne ufundowano też w pobliskiej Ligocie. Przygotowano też nowe książeczki do ich odprawy. Rekolekcjonista dokonał uroczystego poświęcenia stacji Drogi Krzyżowej. Jego kazanie na zakończenie uroczystości odnosiło się do rangi i znaczenia odprawiania przez wiernych Drogi Krzyżowej i nadanych temu nabożeństwu odpustów. Sprawozdanie z całej uroczystości po łacinie o. gwardianin przesłał kard. J. Koppowi”.
Stopniowo zakupywano albo też otrzymywano od ofiarodawców potrzebne paramenty.
O organach będzie mowa później. Podanie ustne mówi, że rysunki bocznych ołtarzy Świętej Rodziny i Matki Boskiej miał wykonać Klimca z pobliskich Czechowic. Według innych źródeł mają pochodzić z Linzu.
Źródła:
Archiwum w Katowicach;
„Gwiazdka Cieszyńska”, R. 1901;
Świadectwa mieszkańców