• Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Poświęcenie kamienia węgielnego

23 lipca 1899 r. odbyła się podniosła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego ołtarzowego przez książęco – biskupiego radcę ks. Tytusa Śliwkę z Rudzicy. Z powodu napływu dużej ilości ludzi uroczyste kazanie odbyło się koło nowego kościoła o godz. 10. Później o godz. 11 ks. Śliwka poświęcił kamień węgielny i położył go w miejsce przyszłego ołtarza głównego. Następnie została odprawiona uroczysta Suma w starym kościele.
Na tę pamiątkę został sporządzony stosowny uroczysty dokument w języku polskim i niemieckim, o następującej treści:
„Roku 1899 po narodzeniu Chrystusa Pana, dnia 23 lipca, za panowania Leona XIII, Za panowania Najjaśniejszego cesarza Franciszka Józefa I, w 51 roku jego panowania, pod zarządem Jego Eminencji kardynała, księcia – biskupa diecezji wrocławskiej, Dr Józefa Koppa i generalnego wikarego i prałata ks. Karola Hudźca i proboszcza parafii międzyrzeckiej ks. Jana Budnego, ten kamień węgielny ołtarzowy pod kościół filialny w Mazańcowicach, uroczyście poświęcony i położony został przez przewielebnego książęco – biskupiego radcę ks. Tytusa Śliwkę z Rudzicy.
Budowniczym kościoła jest Andrzej Walczok z Bielska, palerem Franciszek Gandzel z Mazańcowic.

Członkami Komitetu Budowy są:
Ks. Jan Budny, proboszcz
Hugo Nossek, nadleśniczy w Bielsku
Jan Steffek, kierownik szkoły
Maciej Kominek, wójt i siedlok
Andrzej Homa, siedlok
Franciszek Borgieł, gospodny
Jan Stroński, paler i chałupnik
Jan Solich, paler i chałupnik
Jan Biernot, chałupnik
Zastępcy tychże:
Andrzej Paszek, zagrodnik
Antoni Rozmus, stolarz i chałupnik
Józef Buchcik, Gojny
O A.M.D.G”.

Tu następują podpisy: pierwszy złożył ks. Tytus Śliwka jako dziekan, następnie ks. Leopold Heinker – pleban komorowicki, ks. Jan Budny – proboszcz międzyrzecki, ks. Jan Ryczek – wikary czechowicki, ks. Józef Londzin, nauczyciel religii w gimnazjum Polskim w Cieszynie, dalej: Andrzej Śladeczek, Franciszek Polak, Jan Śleziński, kościelny i 4 podpisy mało czytelne. Taka sama treść znalazła się w dokumencie w języku niemieckim.
Źródło:
„Gwiazdka Cieszyńska”, R. 1899